Vysvětlivky k měřeným datům

Software Weatherlink k měřicí stanici má v sobě implantovaný převod naměřených dat do grafické formy. Provést změnu kódu je tak problematické a proto jsou grafy označeny anglickými termíny. Při najetí myší nad obrázek, nebo při klepnutí na obrázek v mobilní verzi, se zobrazí český překlad.
Zde je překlad měřených veličin:
Barometer Tlak
Day rain Denní srážky
Dew point Rosný bod bližší info o výpočtu zde
ET Evapotranspiration - Výpar - vypočtená hodnota ze síly větru teploty a dalších parametrů bližší info o výpočtu zde
Heat index Teplotní index (pocitová teplota) bližší info o výpočtu zde
Hi Wind spped Maximální poryv větru
High Wind Direction Směr maximálního poryvu větru
Outside hum Venkovní vlhkost
Outside temp Venkovní teplota
Rain rate Intenzita srážek [mm/h]
Rain storm Úhrn srážek (naprší-li v noci 1.3. 10mm a ráno 2.3. 5mm rain storm je 15mm  neprší-li 24h Rain Storm se vynuluje) neprší-li 24h Rain Storm se vynuluje
Solar radiation Solární radiace [W/m2]
THSW Index   THW index (pocitová teplota se zahrnutím vlivu teploty, vlhkosti, slunečního záření a větru) nejlepší pocitová teplota;  
bli
žší info o výpočtu zde
THW index THW index (pocitová teplota se zahrnutím vlivu teploty, vlhkosti a větru) bližší info o výpočtu zde
UV index UV index
Wind child Ochlazování větrem
Wind direction Směr větru E - východ, S - jih, W - západ, N -sever
Wind speed Rychlost větru
Report NOAA - formát zprávy o počasí v souladu se standardy National Oceanic and Atmospheric Administration - Národní úřad pro oceán a atmosféru. Na stránkách jsou dva - měsíční a roční . Je to velice jednoduchá a přehledná forma dat o počasí.
AVG Wind speed Průměrná rychlost větru
Date den v měsíci
Day, month den měsíce, měsíc
Dep. from Normal Odchylka od normálu
Dom Dir převažující směr větru E - východ, S - jih, W - západ, N -sever
High, Time Nejvyšší rychlost větru a čas dosažení
High, Time Nejvyšší rychlost větru a čas dosažení
Low, Time   Nejnižší dosažená teplota a čas dosažení
Max. Obs. Day Den maximální naměřené hodnoty v daném měsíci
Mean Průměr za daný měsíc
Mean Max Průměr maxim za daný měsíc
Mean Min Průměr minim za daný měsíc
Rain déšť za daný den, měsíc
Total Úhrn deště za měsíc
YR, MO Rok, měsíc
Pod přerušovanou čarou reportů jsou průměrné hodnoty!
Statistická data jsou vyhodnocována pomocí programu WSWin, který částečně disponuje češtinou. Dlouhodobé průměrné hodnoty jsou vzhledem k poloze Lažánek vzaty z měření stanic ČHMI v Tuřanech a Velkém Meziříčí a z nich je stanoven dlouhodobý průměr.
Přehled statistických veličin:
Platí pro tabulky tabulky "Absolutná maxima a minima - měsíční" a "Měsíční statistika 2011 - 20XX - teplota, déšť, slunce"
Dešť min.; Déšť max. Minimální a maximální úhrn srážek v daném měsíci za celou dobu měření
Dešť; Déšť STDV Měsíční průměrný úhrn srážek ze všech měřených let a odchylka od normálu
Průměr Tepl.; Tepl. STDV K Měsíční průměrná teplota vypočtená ze všech měřených let a odchylka od normálu
Slunce min.; Slunce max. Minimální a maximální délka slunečního svitu v daném měsíci za celou dobu měření, délka slunečního svitu je vypočtená hodnota ze solárního záření
Slunce, Slunce STDV Průměrná délka slunečního svitu ze všech měřených let a odchylka od normálu
Tepl. min., max. Teplota minimální, maximální v daném měsíci za celou dobu měření
Tepl. Ř max. Průměrná maximální teplota celého měsíce za celou dobu měření
Tepl. Ř min. Průměrná minimální teplota celého měsíce za celou dobu měření
Platí pro tabulky tabulky; např pro rok 2013:" Roční minima a maxima - teploty" a např pro rok 2012: "Roční minima a maxima - déšť, výpar, vítr, slunce"
Dni >0,0; >2,0; >20mm Počet dnů v měsící kdy srážky byly větší než 0mm, 2mm a 20mm
Dešť; Déšť STDV; % STDV Měsíční úhrn srážek za daný rok a odchylka od normálu; procenta normálu
Průměr Tepl.; Tepl. STDV K Měsíční průměrná teplota vypočtená ze všech měřených let a odchylka od normálu
Slunce, Slunce STDV Průměrná délka slunečního svitu v daném měsíci a odchylka od normálu
Výpar Vypočtené množství odpařené vody
Průběh větru Výměna vzduchové hmoty v km / 24 hodin
Průměr; Teplota STDV; Min; Max; Řmin.; Řmax Průměrná měsíční teplota daného roku, odchylka od normálu, minimální a max. teplota, průměr minimálních teplot; průměr maximálních teplot