Meteostanice DAVIS VANTAGE PRO2 je provozována od 12.2. 2011. K vybavení metostanice patří:

- denní aspira
ční štít
- vyh
řívaný srážkoměr (vlastní konstrukce)
-
čidlo měření solární radiace
-
čidlo měření UV

Všechny meteostanice Vantage Pro2 obsahují konzolu a venkovní víceú
čelovou integrovanou senzorovou stanici (dále jen ISS), která kombinuje srážkoměr s čidlem teploty a relativní vlhkosti vzduchu a anemometrem do jednoho funkčního bloku. Stanice se může dále rozšiřovat přidáváním konzol nebo dalších speciálních stanic, senzorů a vysílačů. Stanice Vantage Pro2 se dodávají jak v bezdrátové, tak i v kabelové verzi.


Srážkoměr
Záchytná plocha srážkoměru stanice Vantage Pro2 splňuje doporučení Světové meteorologické organizace. Srážky jsou měřeny s rozlišením 0.2 mm.

Anemometr
Kombinuje m
ěření rychlosti a směru větru. Odolné komponenty vydrží vítr o rychlosti hurikánu, ale zároveň zaznamenají už i slabý vánek. Anemometry jsou testovány ve větrném tunelu až na rychlost překračující 240 km/h (66 m/s). Anemometr může být instalován od ISS odděleně za použití 12 m kabelu (v dodávce). Další příslušenství (bezdrátové připojení anemometru) vám umožní nainstalovat anemometr na zcela jiném místě než zbytek ISS a to až 300 metrů od konzoly. Měření probíhá každé 2 sekundy.

24 hodinový aspira
ční radiační štít
Modely stanic s 24 hodinový radia
čním štítem obsahují další destičky radiačního štítu doplněné tepelnou izolací a přídavný fotovoltaický panel s bateriemi, které napájí zabudovaný ventilátorek po celý den.
Částečně převzato z Davis.cz kde můžete nalézt i další informace včetně deklarovaných poesností jednotlivých eidel.
Copyright © 2011 by
"Ivo Jebáček"
All Rights reserved
Napište